Pránanadi Központi Alapítvány

Az Alapítványról

Alapító: Petrezselyem József
Székhely: 5000 Szolnok, Zrínyi u. 12.
Bejegyző végzés száma: Kny.60.088/201/2
Az alapítvány nyilvántartási száma: 16-01-0001205
Adószáma: 18734988-1-16
Számlaszáma: (OTP) 11745028-20001498
IBAN: HU86 11745028 20001498 00000000
BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB


Célja: A természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikára; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodás mód, magatartás mód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány, hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez.

  • Egyének spirituális és szellemi fejlődésének biztosítása, ennek érdekében tanfolyamok, táborok szervezése és lebonyolítása, összejövetelek rendezése, külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, kötetlen közös ismeretszerzés, tapasztalatok megbeszélése.
     
  • Szükség szerint ehhez anyagi támogatás nyújtása, repülőjegy, utazási-, szállás és egyéb pl. élelmezési költségtérítés itthon és külföldön, a közreműködők anyagi támogatása, illetve minden olyan egyéb kedvezmény, juttatás, ami összhangban van a célokkal. 
     
  • Magyarországi és külföldi előadók, tanítók meghívása, az ezzel kapcsolatos költségek fedezése. Spirituális témájú könyvek és egyéb kiadványok eseti és rendszeres megjelentetése, melyek az emberek szellemi fejlődését segítik elő.
     
  • Oktatási segédanyagok belső használatra (nem kereskedelmi forgalmú) történő kiadása.

 

A 2015-ös Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2015-ös mérleg

A 2016-os Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2016-os mérleg

A 2017-es Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2017-es mérleg

A 2018-as Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2018-as mérleg

A 2019-es Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2019-es mérleg


Tradicionális Pránanadi®
Központi Alapítvány

Email: info@prananadikozpont.hu

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző. Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

Ez a honlap Petrezselyem József engedélyével jött létre.Created by Moksaphoto ©2022