Pránanadi Központi Alapítvány

Az Alapítványról

Alapító: Petrezselyem József
Székhely: 5000. Szolnok, Gárdonyi G. u. 28.
Levelezési cím: 5000. Szolnok, Zrínyi u. 12.
Bejegyző végzés száma: Kny.60.088/201/2
Az alapítvány nyilvántartási száma: 16-01-0001205
Adószáma: 18734988-1-16
Számlaszáma: OTP. 11745028-20001498


Célja: A természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikára; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodás mód, magatartás mód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány, hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez.

Az alapítvány célja megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal, és kezelési lehetőségeket biztosítani a gyógyulni vágyók számára, valamint a természetes gyógymódok oktatása. Ennek érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, valamint gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása, családsegítés, időskorúak gondozása. 

  • Egyének spirituális és szellemi fejlődésének biztosítása, ennek érdekében tanfolyamok, táborok szervezése és lebonyolítása, összejövetelek rendezése, külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, kötetlen közös ismeretszerzés, tapasztalatok megbeszélése.
     
  • Szükség szerint ehhez anyagi támogatás nyújtása, repülőjegy, utazási-, szállás és egyéb pl. élelmezési költségtérítés itthon és külföldön, a közreműködők anyagi támogatása, illetve minden olyan egyéb kedvezmény, juttatás, ami összhangban van a célokkal. 
     
  • Magyarországi és külföldi előadók, tanítók meghívása, az ezzel kapcsolatos költségek fedezése. Spirituális témájú könyvek és egyéb kiadványok eseti és rendszeres megjelentetése, melyek az emberek szellemi fejlődését segítik elő.
     
  • Oktatási segédanyagok belső használatra (nem kereskedelmi forgalmú) történő kiadása.

 

A 2015-ös Alapítványi Mérleg elérhető az alábbi linken: 2015-ös mérleg

A 2016-os Alapítványi Mérleg az alábbi linken tekinthető meg: 2016-os mérleg

A 2017-es Alapítványi mérleget az alábbi linken éred el: 2017-es mérleg

A 2018-as Alapítványi Mérleg megtekinthető az alábbi linken: 2018-as mérleg


Tradicionális Pránanadi®
Központi Alapítvány

Email: info@prananadikozpont.hu

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző. Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

Ez a honlap Petrezselyem József engedélyével jött létre.Created by Moksaphoto ©2019